Rólunk

A Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

A kvantumfizikától a zene- és képzőművészetig a tudomány világának legtávolabbi szegleteit összekapcsoló transzdiszciplináris  kutatóközpont, amely teret ad az innovációnak és az integratív fejlesztési kezdeményezéseknek mind elméleti, mind gyakorlati síkon. Az Intézet  aktívan foglalkozik a jelenkor Európáját érintő történelmi, társadalmi és politikai kérdésekkel, különös tekintettel Közép- és Kelet-Európára, valamint a Balkánra, továbbá meghatározó közéleti szereplők széles körének tesz szakpolitikai ajánlásokat. Fontos küldetése az Intézetnek teret biztosítani a tapasztalt és pályakezdő kutatók együttműködésének, a friss és aktuális kutatásoknak. A nyilvánosság számára is nagyrészt elérhető, a fizikai térben vagy online tartott konferenciák, szemináriumok, workshopok és egyéb fórumok helyszíneként szolgál a hely, ahol minden évben megrendezésre kerül a Nemzetközi Nyári Egyetem és az UNESCO MOST Téli Iskola. Az Intézet ösztönzi a magyar egyetemek, kutatóközpontok és helyi önkormányzatok közti regionális  együttműködést, miközben egy folyamatosan fejlődő nemzetközi kutatóközpont-hálózat tagja. A nemzetközi kutatási és ösztöndíjprogramjai révén a kiválóságot tartja szem előtt a kutatás, képzés és stratégiai gondolkodás terén. Az Intézet egyik kiemelt célja változatos témákban  publikációk megjelentetés, amelyek mind a berkeiben folyó szellemi munka termékei.

iASK Szocio-Kraft kutatócsoport 

A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének kiemelt projektje a „Kreatív város – fenntartható vidék”, KRAFT program, ami egy innovatív, integrált, regionális fejlesztési koncepció. A siker zálogaként fogalmazódik meg egy adott térség gazdasági, önkormányzati és akadémiai szereplőinek összefogása, együttműködése, továbbá a társadalmi folyamatokban az innovatív, a fenntarthatóságot biztosító modellek kidolgozása. A KRAFT szemlélet regionális összefogásokkal és fejlesztésekkel a jövő, mindenki számára élhető és elérhető környezetét teremti meg. A Kraft program részeként a Szocio-Kraft kutatócsoport tevékenységének fókuszában a társadalmi folyamatokban meglévő erőforrások feltárása, a szociális ellátások és szolgáltatások feltérképezése, a reziliens működési mechanizmusok facilitálása áll. A kutatócsoport tagjai elhivatottak abban, hogy olyan közösségi tereket, folyamatokat generáljanak, amelyekhez mindenki hozzáfér és amelyek a helyi igényekre adnak válaszokat. 

Link itt

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar

A Semmelweis Egyetem „legfiatalabb” kara 2010-ben alakult a természettudományok és társadalomtudományok határterületén dolgozó intézetek részvételével. Az EKK a társadalomtudományokat helyezi a középpontba, de integrálja az interdiszciplináris, határterületi képzéseket is. Az egyes tudományterületek eltérő szemléletmódja, a képzési területek sokfélesége egy- egy programon belül erősíti, kiegészíti egymást, és így értékes szinergiákat hoz létre. Képzési filozófiájában, fejlesztési stratégiájában a tapasztalati alapon történő tanítás elveit és gyakorlatait alkalmazza, jellemző az interaktivitást, szakmai hálózatépítést támogató kis létszámú csoport és az ehhez kapcsolódó, partnerségre épülő oktatásmódszertan. A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ami oktatási, kutatási és fejlesztési területen egyaránt megmutatkozik. A Kar és az egyetem egésze számára fontos határterületi nyitást jelentett a szociális vezetőképzés hazai rendszerének kialakításában való szerepvállalás, amely 2018-tól folyamatosan új elemekkel bővítette a Kar képzési palettáját, és a szociális ágazat térképére is felhelyezte a Semmelweis Egyetemet.

Szociális Vezetőképző Tudásközpont

A Tudásközpont küldetése, hogy a szociális szolgáltatási szektor számára friss, innovatív, újragondolásra és együttműködésre sarkalló impulzusokat adjon, ezáltal hozzájáruljon annak folyamatos fejlődéséhez. Ennek érdekében színes képzési palettánk útján az ágazatban dolgozó vezetők tudásának, eszköztárának és szemléletének folyamatos megújí­tására, frissí­tésére törekszünk. Ehhez kapcsolódóan olyan kutatási tevékenységeket végzünk, amely az ágazat számára fontos és aktuális trendeket, jelenségeket tudományos igénnyel vizsgálja. Az olyan tudományos aktivitásokban hiszünk leginkább, amelyek kézzelfogható inputokat képesek adni a gyakorlat számára is, ezért kutatásaink eredményét törekszünk módszertani és egyéb támogatások formájában is hasznosítani.

A szakmai hálózatok számunkra elsősorban kimeríthetetlen erőforrást jelentenek, melyek fejlődésére nemcsak szakmai, hanem közösségi folyamatként is tekintünk, ezért örömmel indítunk illetve támogatunk minden olyan aktivitást, ami a humán ágazatokat érintően értékteremtő kontaktusoknak ad teret. Olyan hely vagyunk, ahol az új és innovatív gondolatok szabadon megszülethetnek.

 Link itt

Hírlevél