Hírek

TIÉD A TÉR – Kultúra és együttműködés

Ezzel a szlogennel hívta ismét közös gondolkodásra az érdeklődőket a SOCIO SUMMIT 2023 – II. Szocio Kraft konferencia. A kultúra fogalmát tágan értelmezve, egy közösség, társadalom jellemzőinek összességeként közelítettük, amelyek az emberi közösség összetartozását és fennmaradását biztosítják. Mindezek alapján azt feltételezzük, hogy a kultúra által láthatjuk igazán a lényeges értékeket és normákat az életünkben. Úgy hisszük, hogy a szociális szolgáltatási szektor is sajátos kultúrával bír, melynek alapján meghatározható, hogy milyen értékek és normák szerint működik azokkal az emberekkel együttműködésben, akiknek fontos, hogy számukra elérhető, magas minőségű szolgáltatások álljanak rendelkezésükre, amelyek közül szabadon választhatnak igényeiknek megfelelően.

A Szocio Kraft kutatócsoport munkájának fókuszában annak megismerése és megértése áll, hogy a szociális szolgáltatások rendszere miként képes a jelen kor újabb és újabb igényeire, a gyorsan változó feltételekre és körülményekre hatékony és rugalmas válaszokat adni. A kutatás, fejlesztés és innováció eszköztárának mozgósítás mellett a kutatócsoport folyamatosan keresi a szakma- és ágazatközi tudásmegosztás, tapasztalatcsere lehetőségeit, valamint az együttműködést a kapcsolódó tudományterületek képviselőivel.

„Ahhoz, hogy megoldhassuk, meg kell értenünk a problémát és annak összetettségét – meg kell értenünk, hogy nem egy problémáról van szó, hanem egy sor egymással sokszorosan összekapcsolt bajról. Vegyük sorra a puszta tényeket, és beszéljünk róluk. Erre való a tudomány, és mindannyiunknak meg kell tanulnunk, hogyan használjuk ezt az eszközt.” (Thunberg, 2023)

A Socio Summit 2023 konferencia célja azt volt, hogy ablakot nyisson arra a térre, amelyben a szociális szolgáltatások a kultúra eszközeinek használatával képesek az emberi, közösségi és társadalmi együttműködések, valamint a reziliens működés fejlesztésére. Ehhez szinte elképzelni sem lehetett volna más helyszínt, mint Európa Kulturális Fővárosát, Veszprémet, amely ebben az évben kulturális-kreatív színtérként ragyogta be a régió településeit. A konferencia további célja annak tudatosítása volt, hogy a kultúra mindenkié: kicsik és nagyok, fiatalok, idős vagy fogyatékos emberek egyenlő eséllyel kell, hogy hozzáférjenek. Az esemény a kultúra sokszínűségéhez hasonlóan sokféle arcát mutatta a két nap alatt: találkozások és beszélgetések színtere volt; piactér, ahol színvonalas kiállítások nyíltak; játszótér ahol barátkozni lehetett; ártér, ahova a gondolatok kifuthattak; raktér ahol a fejlesztések megmaradnak; de talán mindenekelőtt egy szabad tér, ahol bármi megtörténhetett.

A konferenciakötet az idei évben három különálló részre tagolódik. Elsőként röviden bemutatjuk a konferencia tematikáját, előadásait, szekcióit, kiállításait. Ezután a konferencia programjához és témájához kapcsolódó tudományos publikációkkal ismerkedhet meg az olvasó, végül pedig a gyakorlat műhelyéből származó példákat mutat be a kötet.

„Egy olyan teret kell létrehozni, ahol az emberek egymást tudják segíteni a jelenlétükkel, megelőzve a társadalmi kirekesztést” – mondta Gombos Gábor, a konferencia előtt néhány nappal elhunyt, nagy hatású emberi jogi aktivista, akire emlékezve nyitották meg a közös gondolkodásra, kapcsolatépítésre lehetőséget nyújtó első Socio Summit rendezvényt a Szocio-Kraft kutatócsoport tagjai. A Socio Summit konferencia és e kötet célja is kettős: egyrészt a szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek reziliens működésével kapcsolatos jelenlévő tudások bemutatása, átadása, másrészt együttműködések, közös alkotások (co-creation) generálása a szektor fenntartható fejlesztése érdekében. A kezdeményezés szemléletében, törekvéseiben meglehetősen jól illeszkedik a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének Kraft koncepciójához, amely regionális szinteken mutat rá a szektorok közötti átjárhatóságra és az egymásra épülések lehetőségeire.
A kötet részletesen bemutatja a konferencia tematikáját, az előadások absztraktjait, az előadók rövid bemutatkozását, továbbá tartalmazza részben a konferencián elhangzott előadásokra, részben a témához kapcsolódó további kutatási eredményekre épülő publikációkat, amelyek egyéni, szervezeti, közösségi szinteken kapcsolódnak, és támogatják a szociális intézmények reziliens működését.

Az első Socio Summit konferencia kötete egyben a Socio Summit sorozat első száma. Mivel magát a konferenciát sem egyedi, hanem egyfajta sorozatindító eseménynek szántuk, a program kialakításakor tudatosan nem valamely jól körülhatárolható résztéma mélyebb bemutatására törekedtünk, hanem arra, hogy a meghívott előadók és az érintett témák reprezentálni tudják a reziliencia fogalomkörének rendkívüli sokrétűségét. Ez a konferenciakötet – bár nem kizárólag a konferencián elhangzott előadásokon alapszik – ugyancsak ezt a koncepciót követi, így az olvasó tartalmi, terjedelmi és műfaji szempontból is rendkívüli színes, változatos kötet olvasásába kezdett. Ennek jegyében a spektrum az elméleti, koncepcionális és áttekintő cikkektől, kutatási beszámolótól az egy-egy részterület tudományos és szakmai dilemmáinak bemutatásán át az esettanulmányig terjed. Egymást váltva és kiegészítve jelenik meg benne elmélet és praktikum, határterületi kérdések, globális, országos, regionális és egyéni aspektusok – mindez magyar és angol nyelven.
Meggyőződésünk, hogy a humán ágazatok területén hiánypótló a kötet, melynek közreadása reményeink szerint új kutatási irányvonalak kialakulását, valamint a régi és új kapcsolatok erősödését is támogathatja a társadalomtudományok és a kapcsolódó tudományágak továbbá a (köz)szolgáltatások különböző szereplői között. Elkötelezettek vagyunk e vállalkozás mellett, melyhez partnernek hívjuk e kötet olvasóit is!

A szerkesztők

A könyv elérhető PDF formátumban és letölthető itt: Socio Summit 2022 konferenciakötet.

200 oldal

ISBN: 978-615-5742-43-9 (pdf)

FELHÍVÁS

Kedves Kollégák!

A Szocio-Kraft kutatócsoport (Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, Kőszeg) a társadalmi reziliencia erősítésének lehetőségeit kutatja a szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek vizsgálatán keresztül. A szociális szolgáltatások szervezeti rezilienciáját, valamint a szolgáltatásokban dolgozók egyéni rezilienciáját mérjük fel. Arra vagyunk kíváncsiak miként reagálnak a szervezetek és a benne dolgozó munkatársak a hirtelen változásokra, váratlan eseményekre, a létrejött válaszok és reakciók pedig milyen értékelést kapnak. 

Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy amennyiben egy intézmény munkatársai ugyanazt az egységes kódot adják meg, a szervezeti eredményeket összesítve visszaküldjük egy rövid értékelési útmutatóval együtt.

Az anonimitás természetesen ebben az esetben is biztosított. 

A kitöltés körülbelül 35-40 percet vesz igénybe

Kérjük, segítsd a kutatást azzal, hogy a szociális intézményi munkatársak minél nagyobb számban kitöltik a kérdőívet.

KÉRDŐV: https://www.surveymonkey.com/r/rezilienciakerdoiv

Köszönettel: a kutatócsoport tagjai. 

Hírlevél