dr. Magasházi Anikó

A Budapesti Corvinus Egyetem Multidiszciplináris Doktori Iskolájában, a közgazdaságtan területén szerezte PhD fokozatát. Regionális fejlesztésben és a pénzügyi területen, Magyarországon és Ausztriában töltött 20 éves szakmai pályája után fordult a társadalomtudományi kutatások felé. Kutatómunkáját nagymértékben segítették 2014-2015-ben a Társadalom – és Európa-tanulmányok Intézete (ISES), majd 2016-ban a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) kutatócsoportjaiban Kőszegen töltött rövidtávú ösztöndíjak. 2017-től az iASK munkatársaként az intézet nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért felelős. Kutatási területei: globalizáció és regionális fejlődés, különös tekintettel a globális termelési hálózatok hatására a közép – európai és a délkelet-ázsiai országok nemzeti és regionális gazdasági és társadalmi fejlődésére. Mindkét régióban előad konferenciákon, publikál a kutatási területén, s a „Visegrádi országok” együttműködésében nemzetközi kutatási projektekben vett részt. Oktat a Pannon Egyetem kőszegi kampusza Nemzetközi Tanulmányok MA programjában.

Hírlevél